Odżywianie
Zdrowie

Czy właściwa dieta może pomóc w astmie?

24.03.2017
4 minuty czytania
Źródła
  • http://www.astmatycy.net.pl/
  • http://www.ecap.pl/doktorat.pdf
  • http://www.webmd.com/asthma/guide/asthma-control-with-anti-inflammatory-drugs?page=2
  • https://portal.abczdrowie.pl/alergeny-pokarmowe-a-astma
  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16373941
  • https://archive.ahrq.gov/clinic/epcsums/o3asthsum.htm
  • https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a681006.html