Odżywianie

Czy jajka są zdrowe? Korzyści z jedzenia jajek

22.08.2018
7 minuty czytania
Źródła
  • https://www.healthline.com/nutrition/10-proven-health-benefits-of-eggs
  • https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/ingredient-focus-eggs
  • https://www.medicalnewstoday.com/articles/283659.php
  • https://www.health24.com/Natural/Natural-living/10-health-benefits-of-eggs-20120721
  • http://acaai.org/allergies/types/food-allergies/types-food-allergy/egg-allergy
  • http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/egg-allergy/basics/definition/con-20032721
  • Rudzki E., Alergeny. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008
  • Jarosz M., Dzieniszewski J., Alergie pokarmowe, PZWL, Warszawa 2004
  • Houston D., Ding J., Lee J. i wsp.: Dietary fat and cholesterol and risk of cardiovascular disease in older adults: the Health ABC Study. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2011,21(6):430-7
  • Teeman C., Kurti S., Cull B. i wsp.: Postprandial lipemic and inflammatory responses to high-fat meals: a review of the roles of acute and chronic exercise. Nutr Metab (Lond) 2016; 13: 80